Sportmedische keuring voor jongeren | Cardio Sporten

Sportmedische keuring voor jongeren

Jonge sporters kunnen zich bij ons sportmedisch laten keuren. Studies hebben uitgewezen dat een keuring aangewezen is voor jongeren vanaf 13 à 14 jaar.

In de leeftijdscategorie van 14 tot 20 jaar wordt er vaak intensief gesport. Veel jongeren kennen hun grenzen niet en stoppen niet wanneer ze het moeilijk krijgen. Daarom is het belangrijk dat ze zich laten testen.

Voor recreatieve sporters volstaat het om zich om de drie tot vier jaar te laten keuren. Sommige sportfederaties verplichten een jaarlijkse screening. Je hebt dan het attest nodig om een vergunning te krijgen. De sportmedische keuring wordt verplicht door federaties van de volgende bonden:

  • KBWB (Koninklijke Belgische Wielerbond)
  • WBV (Wielerbond Vlaanderen)
  • VMBB (Vlaamse Motorrijdersbond van België)
  • NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport)
  • Vlaamse Duatlon- en Triatlonliga
  • Gymfed
  • Vlaamse Rugby Bond (indien ouder dan 40)
  • Vlaamse Bergsport Federatie (voor nieuwe leden)

Procedure

Vragenlijst

De jonge sporter krijgt een vragenlijst over zijn sportactiviteiten, medische voorgeschiedenis en medische problemen in de familie (erfelijke ziektes, aangeboren afwijkingen, ...).

Klinisch onderzoek

De jonge sporter wordt onderzocht en er wordt naar hart en longen geluisterd om eventuele afwijkingen te ontdekken.

ECG in rust

We nemen een ECG in rust af. Als er een afwijking wordt vastgesteld, doen we een uitgebreider cardiologisch onderzoek.

Longfunctie

Met een eenvoudige blaastest wordt de longinhoud nagemeten.

Echografie

We maken ook een echografie van het hart. Dit wordt bij ons supplementair gedaan omdat er soms afwijkingen worden gezien die niet te horen zijn bij auscultatie en niet te zien zijn op het EKG in rust. Deze echo is dus niet standaard voorzien bij de normale screening maar gebeurt bij ons dus uit volledigheid en veiligheid.

Wat je moet weten

Wat heb je nodig?

Identiteitskaart

Wat krijg je mee?

Je attest

Duur

30 minuten

Prijs

70 euro