Disclaimer | Cardio Sporten

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is. Cardiosporten behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden

Met 'website' wordt deze website bedoeld (www.cardiosporten.be), zoals uitgegeven (zie voor meer informatie de rubriek 'Uitgever van de website'). Sommige delen of pagina's van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Cardiosporten wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Cardiosporten op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met privé-inhoud.

Het openbare gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van Cardiosporten en is toegankelijk voor al wie deze informatie wil verkrijgen.

Het privégedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het cms.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is Cardiosporten
Torteldreef 18
3140 Keerbergen

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Cardiosporten heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Cardiosporten kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan Cardiosporten of aan de andere entiteiten toebehoren waarmee Ntriga.Agency een licentie voor het gebruik ervan heeft getekend. Onder voorbehoud mag je deze website gebruiken. De informatie raadplegen en kopiëren is verboden tenzij schriftelijke toestemming door een van de bestuurders.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent met afdeling Brugge bevoegd.

GEBRUIK EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver alleen de volgende informatie: je IP-adres, de informatie die je ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld je postadres, telefoonnummer, e-mailadres, ...). De gegevens die je ons op deze website bezorgt, in het kader van een inschrijving op het contactformulier, de nieuwsbrief van Cardiosporten, worden uitsluitend gebruikt om je op de hoogte te houden van de evoluties op het vlak van commerciële aanbiedingen, en updates binnen de onderneming. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, met uitzondering van de bedrijven waar de bestuurders van Cardiosporten aandeelhouder zijn.

Als je ons je e-mailadres bezorgt bij je inschrijving op de Cardiosporten nieuwsbrief, wordt dat adres enkel gebruikt om je inschrijving te beheren (meer bepaald om je inschrijving te bevestigen, om je op de hoogte te houden van de evoluties en aanbiedingen binnen de onderneming, ...).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING OF SCHRAPPING VAN JE GEGEVENS

Je geniet gelijk wanneer het recht om na te gaan over welke gegevens wij over jou beschikken, evenals het recht om ze te verbeteren, bij te werken of te schrappen uit de Cardiosporten nieuwsbrief.

VEILIGHEID

Wanneer we je gegevens op onze website ontvangen, maken wij steeds gebruik van de coderingstechnologieën die als de industriële normen binnen de IT-sector worden erkend. We hebben alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen om je te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigen van de informatie die we op onze website ontvangen.

Hoe kun je contact opnemen met onze onderneming in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Als je wil reageren op een van de bovenstaande praktijken, kun je contact met ons opnemen:

via e-mail: olivia@cardiosporten.be
per brief naar bovenstaand adres
telefonisch: 0473 71 10 69

Als je ons je postadres via de website of via sociale media bezorgt, krijg je enkel de informatie die je hebt gevraagd, op het adres dat je ons bezorgt.

Ben je van mening dat onze website ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven niet in acht neemt, dan kun je contact opnemen met het Comité van Toezicht  – de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.: 02/274.48.00 – commission@privacycommission.be).

GEBRUIK VAN COOKIES

Door deze website te bezoeken ga je er automatisch mee akkoord dat Cardiosporten cookies op je pc installeert waarmee we informatie kunnen verzamelen over de manier waarop je deze website gebruikt.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein bestand dat in je pc wordt geplaatst en wordt beheerd door de website die het cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk je pc onmiddellijk te herkennen bij je volgende bezoek aan dezelfde website.

Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

WAARVOOR DIENEN COOKIES?

Cookies maken het mogelijk het bezoek aan de website te personaliseren, bijvoorbeeld:

  • door de relevante navigatieparameters te tonen;
  • door de voorkeuren van de bezoekers te onthouden;
  • door de ervaring van de gebruiker van de website algemeen te verbeteren.

Waarom gebruikt Cardiosporten cookies?

Het gebruik van cookies door Cardiosporten is beperkt tot de volgende doelstellingen:

  • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
  • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
  • Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Via de parameters van je browser kun je cookies weigeren en aldus de installatie ervan op je harde schijf voorkomen. In dit geval kan Cardiosporten de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.